Møder for frivillige

Diabetesforeningen arrangerer årligt to regionsmøder for foreningens frivillige. Målene med møderne er bl.a. at give alle frivillige en god indføring i foreningen, opkvalificere de frivilliges kompetencer, erfaringsudveksle og videndele samt give indsigt i det frivillige arbejde som helhed.

Derudover afholdes der hvert andet år henholdsvis Repræsentantskabsmøde og Delegeretmøde.