Møder for frivillige

Diabetesforeningen arrangerer årligt to regionsmøder for foreningens frivillige og et introduktionskursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Målene med møderne er bl.a. at give alle frivillige en god indføring i foreningen, opkvalificere de frivilliges kompetencer, erfaringsudveksle og videndele samt give indsigt i det frivillige arbejde som helhed.

Derudover afholdes der hvert andet år henholdsvis Repræsentantskabsmøde og Delegeretmøde.

Indhold

Delegeretmøde 2020

Regionsmøder 2020

Introduktionskursus 2020

Landsdelsmøder 2020

Landsdelsmøder 2019

Regionsmøder 2018

Delegeretmødet 2018

Regionsmøder 2017

Repræsentantskabsmøde 2017

Kursus for bestyrelsesmedlemmer 2017

Regionsmøder 2016

Delegeretmøde 2016