Landsdelsmøder 2019

Efterår

Indhold fra efterårets landsdelsmøder er inddelt under tre overskrifter: Én til hvert landsdelsmøde til unikt indhold og en tredje til de workshops, som blev gennemført på begge landsdelsmøder.

Landsdelsmøde Øst

Orientering fra hovedbestyrelse og hovedkontor

Orientering regionsudvalgene

Et indblik i den nyeste forskning

Landsdelsmøde Vest

Orientering fra hovedbestyrelse og hovedkontor

Orientering regionsudvalgene

  • Orientering regionsudvalget RNJ – måske på vej
  • Orientering regionsudvalget RSD – måske på vej              
  • Orientering regionsudvalget RMJ – måske på vej              

Forskningsstøtte og uddannelse af næste generation diabetesforskere

Workshops

Motion for alle aldre og typer

Støtte til børnefamilier og unge

  • Der blev ikke brugt PowerPoint præsentation, men en film vistes, og der blev interviewet to frivillige, og der var gruppedialog. Klik her for at se filmen

Rekruttering af frivillige og arbejde med frivilligpolitik

Illustrationer fra fremlæggelse om national aktivitetsplan for Diabetesforeningen ved landsdelsmøderne i efteråret 2019. Illustration 1: Reflektion: Hvordan blev jeg rekrutteret? Hvordan var det første møde? Illustration 2: Frivilligpolitik og toårig national aktivitetsplan skal gå hånd i hånd og skal afføde fremtidige toårige aktivitetsplaner. Illustration 3: Reflektion: 1) samlende? Kommunikerbar? Rammesættende? 2) God modtagelse hvordan?
Rekruttering handler også om den gode modtagelse af nye frivillige. Her er tavlenoter fra drøftelse af indhold i fasen hvor vi ruller den røde løber ud jvf. infografikken "Sådan får vi flere frivillige".

Opsporing på VDD, Verdens Diabetes Dag

Politisk interessevaretagelse

Toårig national aktivitetsplan

Forår

Landsdelsmøde Vest

Landsdelsmøde Øst