Foredrag

Foredragsdatabasen er et opslagsværk, hvor frivillige i Diabetesforeningen kan finde en foredragsholder til f.eks. en generalforsamling, et medlemsmøde eller et andet arrangement.

Databasen er inddelt i regioner. Den enkelte foredragsholder er herefter placeret i den/de regioner, som han/hun afholder foredrag i.

Hvert enkelt foredrag i databasen indeholder en beskrivelse af foredraget, kontaktoplysninger på foredragsholderen og foredragets pris.

Besøg foredragsdatabasen

Diabetesforeningens fagpersoner

Fagpersonerne i hovedkontoret (diætister, socialrådgivere og motionsfaglig konsulent) er efterspurgte som oplægsholdere ved diverse arrangementer. Derfor er der lavet nogle retningslinjer for området:

  • Oplægsholderen skal have sine transportudgifter dækket.
  • Den enkelte ansatte kan holde oplæg et begrænset antal gange pr år. Almindeligvis 2-3 gange.
  • Invitationer bliver accepteret i den rækkefølge, de kommer til hovedkontoret. Vær i god tid med ønsker om oplæg.
  • Indhold og omtale af arrangementer aftales med fagpersonen.
  • Den bedste brug af fagpersonerne opnås, hvis flere lokalforeninger og/eller grupper slår sig sammen om et arrangement. 
  • Kontakt Anne Sander på tlf. 63 12 90 29 eller e-mail: ans@diabetes.dk med flest mulige oplysninger om tid og sted. 

Aflønning af foredragsholdere

Når du indgår aftale med en foredragsholder, så husk at få aftalt, hvordan denne skal aflønnes.

Honorar, transport og anden godtgørelse
Modtager foredragsholderen et honorar for sit foredrag, godtgørelse for sin transport eller andet, skal denne udfylde Diabetesforeningens honorarskema. Skemaet underskrives af formanden og indsendes til hovedkontoret, att.: bogholderiet. Hovedkontoret udbetaler herefter honoraret og fakturerer lokalforeningen, børnefamilie- eller ungegruppen for udgiften.

Honoraret er skattepligtigt for foredragsholderen. Foredragsholderen skal desuden huske kvitteringer for sin transport ifm. foredraget.

Hent honorarskemaet

Symbolsk gave
Du kan også honorere foredragsholderen med gave på op til 300 kr. Gaven må dog ikke være i form af kontanter eller gavekort, da disse er skattepligtige.

Læs mere i Diabetesforeningens regnskabsregler

Annoncér foredraget

Sørg for at annoncere jeres foredrag i Diabetesforeningens elektroniske kalender. 

Indtast jeres foredrag i den elektroniske kalender