Efter generalforsamlingen

Dirigenten gennemlæser og underskriver beslutningsreferatet således, at det kan sendes til Diabetesforeningens hovedkontor senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Konstituering

Nogle konstituerer sig lige efter generalforsamlingen, mens andre mødes 1-2 uger efter generalforsamlingen.

Børnefamiliegruppen kan udover en formand og en kasserer også konstituere en næstformand og en sekretær. Ved stemmelighed i konstitueringen fordeles posterne ved lodtrækning.

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på samtlige medlemmer af børnefamiliegruppen samt konstitution skal meddeles skriftligt til hovedkontoret.