Før generalforsamlingen

Når I skal planlægge jeres årlige generalforsamling, er der en række vedtægtsmæssige formalia og en række praktiske opgaver, der skal klares.

Praktiske opgaver

Dato, tid og sted for generalforsamlingen fastlægges og annoncering aftales (se nedenfor)

 • En medlemsliste over stemmeberettigede medlemmer rekvirerer formanden i hovedkontoret.
 • Forplejning til generalforsamlingen aftales.

Tip! Det er ofte en god idé at have et fagligt foredrag i forbindelse med generalforsamlingen, der kan trække deltagere til.

Indkaldelse til generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal varsles senest 14 dage før afviklingen. Der er flere forskellige måder at gøre opmærksom på generalforsamlingen på:

 • Udsend evt. en invitation til medlemmerne i jeres kommune
 • Annoncér generalforsamlingen Diabetesforeningens kalender på diabetes.dk

Tip! I indkaldelsen til generalforsamling kan man med fordel bede medlemmerne om at tage deres medlemskort med, som kan bruges ved afstemning med håndsoprækning.

Hjælpemidler og materialer

Der er en række hjælpemidler og materialer, der med fordel kan anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Flere af dem kan findes under relevante materialer.

 • PowerPoint præsentationen: Velkommen til generalforsamlingen
 • Diabetesforeningens vedtægter
 • Lokalforeningens lokale vedtægter (til uddeling)
 • Generalforsamlingens dagsorden (til uddeling)
 • Bestyrelsens beretning (evt. til uddeling)
 • Regnskab, status for indeværende år og budget (evt. til uddeling)
 • Skabelon til beslutningsreferat fra generalforsamling
 • Stemmesedler til evt. skriftlig afstemning
 • Medlemsliste over medlemmer i kommunen
 • Computer, projektor, lærred, kabeltromle med huller til tre ben eller evt. flip over, tusser eller evt. tavle og kridt
 • Plakater til opsætning, som viser vej til generalforsamlingen