Ungegrupper

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer af Diabetesforeningen i regionen har stemmeret. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar måned, som beskrevet i skabelon til standardvedtægter for ungegrupper. Ungegruppen skal bestå af minimum tre personer.

Før, under og efter generalforsamlingen

På de følgende sider kan du læse om de opgaver, der skal løses af bestyrelsen før, under og efter afholdelse af generalforsamlingen, herunder en række gode råd og konkrete forslag til, hvordan generalforsamlingen kan afholdes.

Før generalforsamlingen
Under generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen
Ofte stillede spørgsmål

Hent relevante materialer til brug i forbindelse med generalforsamlingen.