Medlemshvervning

En interesseorganisation som Diabetesforeningen er afhængig af, hvor mange mennesker der vælger at støtte foreningen via et medlemskab. Derfor er medlemshvervning et af Diabetesforeningens strategiske mål.

Der er omkring 295.000 danskere med diabetes, som ikke er medlem af Diabetesforeningen. Hvis vi som forening kan vokse med endnu flere medlemmer end de godt 85.000, vi er i dag, bliver foreningen endnu stærkere, og det gavner alle danskere med diabetes.

Jo flere vi er, des bedre kan vi varetage diabetikeres interesser. Vi vil stå stærkere i den offentlige debat og i vores dialog med både politiske beslutningstagere, behandlere og andre, der har betydning for diabetikernes forhold og behandling i Danmark.

Flere medlemmer giver også foreningen muligheder for at tilbyde både nuværende og kommende diabetikere en endnu bedre rådgivning, vejledning og oplysning til at leve et liv i balance med sygdommen og derved minimere risikoen for alvorlige følgesygdomme.

Samtidig giver endnu flere medlemmer os en styrke til at gennemføre en forebyggende indsats over for danskere, som er i risiko for at udvikle sygdommen.

Gode råd til medlemshvervning

Her kan du hente inspiration til, hvorledes du hverver nye medlemmer. Listen er udarbejdet på baggrund af frivilliges erfaringer af, hvad der virker. 

  • Gør foreningens materialer synlige hos lægen, ved konsultationen med diabetessygeplejersken og på apoteket.
  • Sæt dig godt ind i medlemsfordelene, så du kan formidle dem, når muligheden opstår, og det opleves naturligt. Slå på fordele ved et medlemskab, såsom medlemsbladet, rådgivning, kurser og muligheden for lokale aktiviteter og at få et nyt netværk.
  • Den personlige opfordring i eget netværk.
  • Hverv nydiagnosticerede på landets diabetesskoler. Fortæl om Diabetesforeningen og medlemsfordelene.
  • Lav faste aftaler om at være til stede på kommunernes sundhedscaféer, sundhedscentre m.m.
  • Vær synlige med en stand på sundhedsdage, frivilligdage, foreningsdage, messer, torvedage, byfester osv. Træk folk ind.
  • Verdens Diabetesdag og skrabelodssalget er gode anledninger til at række ud til potentielle medlemmer.
  • Send pressemeddelelser til lokalavisen, når man har et arrangement og gør dermed opmærksom på at der er gode fordele ved at være medlem af Diabetesforeningen.
  • Gå sammen med andre patientforeninger og lav et samarbejde, som rækker ud til flere potentielle medlemmer.
  • Lav et samarbejde med det lokale frivilligcenter om at gøre materialer synlige.

Bestil hvervefolderen i Frivilligbutikken

Velkomstbrev til nye medlemmer

Har I fået nye medlemmer i jeres kommune, kan I sende dem et velkomstbrev.

Skabelon til velkomstbrev