Andre metoder

Herunder er listet en række andre metoder til at markedsføre jeres arbejde og arrangementer på.

Kalenderen på diabetes.dk

På diabetes.dk kan I markedsføre jeres arrangementer i den elektroniske kalender. Her kan alle der besøger diabetes.dk læse om jeres og andres arrangementer.

Læs mere om kalenderen

Nyhedsmailudsendelse

En god måde at nå gratis ud til medlemmerne i jeres kommune eller region er ved at udsende nyhedsmails om jeres arbejde og arrangementer. I har mulighed for nemt at gøre dette via Diabetesforeningens nyhedsmailmailsystem Apsis. Udfordringen er dog, at Diabetesforeningen kun har mailadresser på ca. 1/2 af medlemmerne. 

Læs mere om nyhedsmailudsendelse

Lokal hjemmeside

En lokal hjemmeside er et godt sted at markedsføre jeres arbejde og arrangementer. Hjemmesiden kan opdateres fra dag til dag og sikrer derfor stor frihed i indholdet.

Kombinér gerne jeres lokale hjemmeside med andre markedsføringstiltag. Skriv bl.a. hjemmesidens adresse i foldere, plakater, regionskalenderen m.v. På den måde bliver medlemmer og andre interesserede opmærksomme på hjemmesiden.

Læs mere om de lokale hjemmesider

Flyers

En flyer er et A4-ark, som er foldet tre gange. Flyeren er god til omdeling, således at modtageren kan tage den med sig i farten. En flyer er en mellemting mellem en plakat og en folder, dvs. der er plads til mere indhold end på en plakat, men mindre end i en folder.

Mund-til-mund

En af de mest effektive måder at markedsføre jeres arbejde og arrangementer på er dog stadig mund-til-mund metoden. Her kan du f.eks. anbefale jeres arrangementer til andre i dit netværk, som ligeledes kan anbefale arrangementerne til deres netværk.

At anbefalingen kommer fra en bekendt gør, at man er mere tilbøjelig til at deltage.