Presseomtale

Lokal presseomtale er en rigtig god måde at skabe synlighed på – uden at bruge penge på annoncering. Men det er ikke altid lige let at få omtale i avisen. Jeres budskab konkurrerer med en lang række andre, og det er journalisten alene, som bestemmer hvilke budskaber, der kommer med i avisen.

Du har dog en række muligheder for at lette historiens vej til lokalavisen.

Få et overblik over aviserne i dit lokalområde

Første skridt på vejen til presseomtale er at skabe sig et overblik over hvilke lokalaviser, ugeaviser eller lokalsider i den regionale avis, der findes i din kommune. Herefter skal du undersøge redaktionernes deadlines – altså hvornår de lukker for indhold til næste udgave af avisen. Kontakt derfor avisen.

Pressemeddelelsen – den gode lokale vinkel

En pressemeddelelse skal gøre journalisten interesseret i din historie. Den gode lokale vinkel giver oftere omtale i lokalaviserne, da den vil være nærværende for læserne. Der kan f.eks. sættes fokus på antallet af diabetikere i netop din kommune frem for antallet på landsplan.

Hvordan skriver man en god pressemeddelelse?

En god pressemeddelelse skal giver journalisten svar på følgende:

  • Hvem er involveret?
  • Hvad drejer sagen sig om?
  • Hvor foregår det?
  • Hvornår foregår det?
  • Hvorfor foregår det?

Pressemeddelelsen må max fylde en side og skal være skrevet i et letforståeligt sprog. Skriv gerne korte sætninger og vær ikke bange for at sætte punktum. Punktummet er med til at gøre teksten overskuelig. En god tommelfingerregel er én ny information pr. punktum. Pressemeddelelsen skal desuden være opbygget af følgende elementer:

  • Overskriften skal være fængende.
  • Indledningen skal give journalisten svar på, hvad pressemeddelelsen handler om – altså give svar på de fem ovenstående hv-spørgsmål. Indledningen skal kunne stå alene, men stadig fortælle historien.
  • Teksten skal opbygges, så det væsentlige står først. Herefter kommer de uddybende detaljer. Skriv gerne i korte afsnit, som kan skæres nedefra uden meningen går tabt. Tilføj gerne underoverskrifter.
  • Afslutningen skal altid indeholde kontaktoplysninger (tlf. og e-mail), så journalisten har mulighed for at kontakte dig, hvis han/hun ønsker at bringe historien.

Se et eksempel på en pressemeddelelses opbygning.

Hvordan kontakter jeg en journalist?

Når du har din pressemeddelelse færdig, skal du beslutte dig for hvilke aviser, du vil forsøge at få omtale i. Timingen af din kontakt til journalisten er også vigtig. Kontakt journalisten mindst en uge før lokalavisen udkommer.

Det er en god idé at overveje, om du kender en journalist på avisen eller kender én, der kender én. Personlige relationer åbner flere døre end man skulle tro.

Kender du ikke en, så kontakt avisen pr. telefon og bed om en journalist, der dækker lokalstoffet i dit område. Aviser er vant til at guide folk videre.

Når du har journalisten i røret, så fortæl om din historie. Sig at du gerne vil sende din pressemeddelelse til journalisten på e-mail. Lav desuden en aftale om, at journalisten kan læse pressemeddelelsen igennem, og at du ringer dagen efter for at følge op på den. Det sidste er meget vigtigt. Det sikrer, at journalisten læser din mail – og tager stilling. Måske har journalisten også opklarende spørgsmål.

Fotos

Du kan vælge at sende et foto med pressemeddelelsen. Du skal have rettigheder til fotoet – evt. selv have taget det. Fotoet skal desuden være i en høj opløsning, så det egner sig til avistryk (de fleste digitale kameraers opløsning er høj nok).

Du kan evt. medsende et af genrebillederne nedenfor.

Blodsukkermåling

Insulininjektion

Motion/motivationsgruppe

Hvis en journalist kontakter dig

Vil journalisten gerne bringe pressemeddelelsen, kan det være, at jeres kontakt slutter her.

Vil journalisten lave en uddybende historie, vil denne formentlig gerne have din hjælp til at finde en case. En case er ansigtet på den menneskelige historie.