Regler for udsendelse/adgang til Diabetesforeningens medlemmer

Medlemslister må kun anvendes i forbindelse med udsendelse af foreningsrelevant skriftlig information fra lokalforeningen eller den regionale gruppe til medlemmerne. Foreningsrelevant information er eksempelvis indkaldelse til medlemsmøder samt orientering om lokalforeningen eller den regionale gruppes aktiviteter.

Medlemslisterne må ikke udleveres til tredjepart.

Man er omfattet af de almindelige regler om tavshedspligt. Det vil sige, at man kun kan drøfte medlemsoplysninger mellem de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Medlemsoplysninger

Følgende oplysninger er tilgængelige:

  • Medlemsnummer
  • Navn
  • Adresse

Såfremt yderligere oplysninger skal være tilgængelige, kræver dette samtykke fra det enkelte medlem.

Rekvirering af lister

Medlemslisterne kan kun rekvireres af lokalforeningen eller den regionale gruppes formand og må kun benyttes til den aktuelle udsendelse. Såfremt man skal udsende en ny information til medlemmerne, skal listerne rekvireres på ny, idet der kan figurere medlemmer, som af den ene eller anden årsag ikke bor i den pågældende lokalforenings eller regionale gruppes område længere, er meldt ud eller er afgået ved døden.

Rekvisitionen skal være skriftlig. Der er ikke øvrige formelle krav til rekvisitionen.

Rekvisitionen fremsendes til frivillighedskonsulent Per Jensen på pj@diabetes.dk.

Eventuelle følgeudgifter, som er forbundet med udskrivningen af medlemslisterne, f.eks. på labels, skal betales af lokalforeningen eller den regionale gruppes rådighedsbeløb.

Medlemslisterne fremsendes enten som udskrift eller som datafil til lokalforeningen eller den regionale gruppes formand senest otte dage efter modtagelsen af den fremsendte rekvisition.

Sammen med listen/datafilen fremsendes en kopi af retningslinjerne samt en tro og love-erklæring, som skal underskrives og returneres til hovedkontoret.