Samarbejder med medicinal- og medicoindustrien

Der skal være størst mulig gennemsigtighed i vores samarbejder med medicinal- og medicoindustrien. Åbenhed i samarbejdet er nødvendigt for at sikre, at der til stadighed er tillid til de forskellige parters uvildighed og for at værne om Diabetesforeningens troværdighed.

Derfor skal der altid laves en skriftlig aftale, som viser samarbejdets omfang og formål, når lokalforeninger eller grupper samarbejder med medicinal- og medicoindustrien. Det sker ved at udfylde en standardkontrakt. Vær opmærksom på, at samarbejdsaftaler altid skal leve op til Diabetesforeningens etiske retningslinjer.

Kontrakten skal offentliggøres på diabetes.dk og på samarbejdspartnerens hjemmeside jvf. Lægemiddelindustriforeningens etiske retningslinjer.

Når der er udarbejdet en samarbejdsaftale, skal den sendes til webredaktion@diabetes.dk, som vil sørge for, at aftalen kommer på diabetes.dk, hvor vi offentliggør alle foreningens samarbejdsaftaler.

Standardkontrakten

Eksempel på en udfyldt standardkontrakt

Diabetesforeningens etiske retningslinjer

Lægemiddelindustriforeningens etiske retningslinjer

Listen over Diabetesforeningens samarbejdsaftaler med medicinal- og medicoindustrien