Mentor

Diabetesforeningen tilbyder flere mentorforløb til børn og unge med diabetes og deres familier.

Formålet med Diabetesforeningens mentorordning er at hjælpe familier til en bedre hverdag med diabetes. 

Tegning af forældrementor og mentee, og ungementor og mentee

Forælder til forælder mentorforløb

Forælder til forælder mentorforløbet er til forældre med et barn med diabetes som ønsker at tale med en anden mor eller far, der har flere års erfaring som forælder til et barn med diabetes.

Ung til ung mentorforløb

Ung til ung mentorforløb er til unge med diabetes, der er mellem 10-17 år, og som ønsker at tale med en anden ung, der har flere års erfaring med et ungdomsliv med diabetes.

Kort om mentorrollen

Vores mentorer er alle engagerede frivillige, der i dag lever et godt liv med diabetes, og som ønsker at bruge deres personlige erfaringer til at støtte andre ligesindede. Gennem supervision og sparring bliver mentorerne klædt på til:

  • At lytte til det, der fylder for mentee
  • At hjælpe mentee til at finde sin vej til et bedre liv med diabetes
  • At hjælpe mentee til at få overblik over ressourcer og handlemuligheder

Forløb

I et mentorforløb mødes du som udgangspunkt med mentee hver 14. dag i 4-6 måneder. Møderne varer typisk et par timer alt efter behov, og nogle møder kan foregå over telefon. I aftaler selv, hvornår I vil mødes, og hvordan I vil bruge tiden.

Er du nysgerrig på at høre mere, er du meget velkommen til at sende en mail til mentor@diabetes.dk eller at ringe til os på telefonnummer: 6612 9006

Læs mere her:

Bliv mentor

Læs mere om Diabetesforeningens mentorkursus

Bliv aktivitetsleder

Værktøjer for mentorer og aktivitetsledere