Aktivitetsleder

Diabetesforeningens frivillige aktivitetsledere har en uundværlig rolle i mentorordningerne. Aktivitetslederen er med til at starte, understøtte og følge op på mentorforløb i lokalområdet, og aktivitetslederen fungerer som det naturlige bindeled mellem frivillige og hovedkontoret i Diabetesforeningen.

Diabetesforeningen tilbyder mentorordninger til unge med diabetes og forældre til et barn med diabetes (mentees), der mødes med andre i samme situation. Som aktivitetsleder får du mulighed for at bruge dine evner til at skabe og fastholde en god kontakt til mentorer og samarbejdspartnere, og du får derudover rig lejlighed til at strukturere og organisere konkrete frivilligindsatser.

Som frivillig aktivitetsleder får du:

 • Mulighed for at gøre en reel forskel for familier med diabetes
 • Ansvar og erfaring som får dine planlægnings- og formidlingsevner til at vokse
 • Introkursus og løbende sparring undervejs
 • Fællesskab med andre frivillige, der brænder for sagen.

Aktivitetslederens opgaver er:

 • At skabe synlighed om mentorordninger lokalt
 • At matche mentees med mentorer
 • At deltage ved det første og det afsluttende møde mellem mentorer og mentees
 • At støtte mentorer undervejs og arrangere netværksmøder for dem
 • At samarbejde med Diabetesforeningens hovedkontor, frivillige og andre vigtige samarbejdspartnere.

Vi søger dig, der:

 • Er klar til at engagere dig i familiementorordningen i minimum ét år
 • Kan afsætte ca. 3-4 timer ugentligt
 • Er empatisk og respektfuld
 • Har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og samarbejdsorienteret.

Du får dækket dine udgifter i forbindelse med forløbet. Du behøver ikke selv have diabetes, men det er en fordel, hvis du har forståelse for livet med diabetes. For mere information om aktivitetslederens rolle kan du slå op i vores mentormappe under afsnittet ’aktivitetsleder’. 

Interesseret?

Er du nysgerrig på at høre mere, er du meget velkommen til at sende en mail til mentor@diabetes.dk eller at ringe på telefonnummer 66 12 90 06.

Vi passer naturligvis på dine oplysninger i henhold til persondataforordningen (GDPR). Tak fordi du vil være med.

Materialer