Motivationsgrupper

Formålet med Diabetesforeningens motivationsgrupper er at støtte mennesker med type 2-diabetes og deres pårørende i at leve godt med diabetes.

En motivationsgruppe består af 10-12 gruppemedlemmer og en til to frivillige instruktører.
Motivationsgruppen mødes minimum 12 gange over en 3-4 måneders periode.

Deltagerne laver fysisk aktivitet og mad sammen og udveksler erfaringer om livet
med diabetes. 

I Motivationsgruppen betaler du kun for den mad, som I tilbereder og spiser sammen.

Motivationsgrupperne starter op 1-2 gange årligt. Hold øje med kalenderen på diabetes.dk eller tag kontakt til din lokale motivationsgruppeinstruktør.

Læs mere på diabetes.dk