Lokalforeningernes rolle i forhold til motivationsgrupperne

Samarbejdet mellem lokalforening og motivationsgruppe er vigtigt og kræver ikke det store arbejde af lokalforeningen. I vil dog have følgende roller i forhold til nye/eksisterende instruktører:

  • At oplyse om I har en kontaktperson i kommunen, som instruktøren kan henvende sig til i forhold til at søge om gratis lokaler til afholdelse af dennes motivationsgruppe
  • At indsende en § 18 ansøgning, som instruktøren på forhånd har udfærdiget
  • At oplyse om jeres arrangementer i lokalforeningen
  • At reklamere for motivationsgruppen ved jeres arrangementer
  • At invitere instruktørerne til mindst et årligt møde, så I kan vidensdele og udvikle samarbejdet

Se hvor og hvornår, der starter motivationsgrupper