Rådighedsbeløb

Alle lokalforeninger, børnefamilie- og ungegrupper tildeles årligt et rådighedsbeløb. Lokalforeningerne modtager årligt 3.000 kr. pr. delegerede (antallet af delegerede afhænger af befolkningstallet i den enkelte kommune) i administrationsbeløb samt 16 kr. for hvert enkelt medlem i kommunen (pr. 1. september). Herudover gives der en bonus på 10 kr. for hvert nyt nettomedlem. Denne bonus udbetales i 4. kvartal.

Herudover er der mulighed for at tjene ekstra penge ifm. Diabetesforeningens skrabelodssalg. Ved skabelodssalget kan I tjene 14 kr. pr. lod, I sælger.

Læs mere på diabetes.dk/lotteri

De regionale grupper

For hver af de fem regionale børnefamilie- og ungegrupper er det årlige rådighedsbeløb 20.000 kr. Grupperne har, som lokalforeningerne, også mulighed for at tjene ekstra ved skrabelodssalget.

Udbetaling

Rådighedsbeløbet overføres årligt til jeres bankkonto i 4 rater. I 1. kvartal sker det 2. tirsdag i januar. De øvrige overførsler bliver foretaget 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Hovedkontoret har mulighed for at modregne følgende i rådighedsbeløbet: A conto udlæg, honorarudlæg og forfaldne fakturaer udstedt fra hovedkontoret, som ikke er betalt inden for 1. måned fra forfaldsdatoen. Ved modregning fremsendes bilag.

Anvendelse

Rådighedsbeløbet skal anvendes til at dække omkostninger, der er relateret til opfyldelsen af Diabetesforeningens formålsparagraf samt de strategiske fokusområder i Diabetesforeningens strategiplan.

Nedenfor er nævnt eksempler på aktiviteter, der kan henføres til hvert af strategiens indsatsområder:

  • Øget politisk indflydelse
    Tilstedeværelse i regionale og kommunale råd og udvalg med fokus på sundhedspolitiske aspekter – for dér at tale Diabetesforeningens lokale sager/repræsentere diabetikernes lokale interesser.
  • Synlighed og sympati
    Tilstedeværelse i ovennævnte sammenhænge samt ved at være til stede ved begivenheder, uddele materialer om foreningen, støtte op om centralt tilrettelagte kampagner (Verdens Diabetesdag, skrabelodssalget mv.), afholdelse af medlemsmøder, deltagelse i fællesarrangementer med andre organisationer, med kommunen/regionen, med private virksomheder mv.
  • Medlemshvervning
    Ved at indtænke medlemshvervning i ovennævnte sammenhæng samt ved generel uddeling af hvervemateriale, ved opsætning af materiale på ambulatorier, biblioteker, lægehuse, sundhedscentre, apoteker mv. samt ved at benytte enhver mulighed for at oplyse om foreningens tilbud mv.

Hvad nu hvis…

…der på baggrund af observationer fra Regionsudvalget, hovedkontoret eller medlemmer af lokalforeningen vurderes, at lokalforeninger/regionale grupper ikke fremviser et tilfredsstillende aktivitetsniveau, så kan Regionsudvalget og hovedkontoret i fællesskab være opsøgende og hjælpe med til at øge aktivitetsniveauet.

Se fordelingen af rådighedsbeløb i 2020