Hvis regnskabet ikke indsendes til hovedkontoret

Har du brug for hjælp til at udarbejde regnskabet inden den kommende generalforsamling, så kontakt bogholderiet på hovedkontoret. Bogholderiet vil være klar til at hjælpe dig i gang eller overtage bogføringen – også selvom året er gået.

Har du indsendt et regnskab, der er fejlbehæftet, hjælper bogholderiet med at få det rettet til og klargjort til den kommende generalforsamling. Såfremt regnskabet ikke kan færdiggøres til den planlagte generalforsamling, skal I finde en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen. Alternativt kan I afholde generalforsamling uden regnskabsaflæggelse. På den ordinære generalforsamling skal I så meddele, at I indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med kun ét punkt, som er godkendelse af regnskab.

Hvis regnskabet ikke indsendes til hovedkontoret inden generalforsamlingen

Bogholderiet kontakter foreningen for afklaring og løsning af det manglede materiale, og Diabetesforeningens frivilligkonsulent vil tage kontakt til jer for drøftelse af den kommende afholdelse af generalforsamlingen.

Hvis I ikke indsender regnskab eller laver en anden aftale senest den 1. marts, bliver likviderne i lokalforeningen overført til Diabetesforeningen.

Opløsning af lokalforeningen

Hvis I ikke indsender regnskab og laver aftaler for lokalforeningens fortsatte virke, så betragtes lokalforeningen som opløst. Opløsningen vil være gældende fra sidste års godkendte regnskab. Lokalforeningen kan i nogle tilfælde vælge at opløse sig selv. Her gælder samme regler for afviklingen.

 • Bogholderiet vil sørge for, at alle fuldmagter bliver ophævet.
 • Hvis lokalforeningen ikke har været aktiv i mere end 12 måneder fra sidste aflevering af regnskab, vil lokalforeningens saldi og rådighedsbeløb blive overført til Diabetesforeningen og indgå i det samlede regnskab.
 • Hvis lokalforeningen har været aktiv inden for de seneste 12 måneder, bliver der udarbejdet en opgørelse på baggrund af bevægelser i banken.

Hvis regnskabet ikke indsendes til hovedkontoret efter generalforsamlingen

Det godkendte og underskrevne regnskab skal sammen med referatet for generalforsamlingen sendes til hovedkontoret senest den 7. marts.

Har hovedkontoret ikke modtaget det godkendte regnskab inden den 7. marts, bliver de efter­følgende rater af rådighedsbeløbet stoppet. Udbetalingen bliver genoptaget, når hovedkontoret modtager det underskrevne regnskab.

Bogholderiet kontakter lokalforeningen for afklaring af den manglende indsendelse af regnskab og referat, og Diabetesforeningen frivilligkonsulent vil tage kontakt til jer for at afklare lokalforeningens fortsatte virke. 

Opløsning af lokalforeningen

Såfremt der ikke bliver indsendt regnskab og lavet aftaler for lokalforeningens fortsatte virke, vil lokalforeningen blive betragtet som opløst. Opløsningen vil være gældende fra den 7. marts.  

 • Bogholderiet vil sørge for, at alle fuldmagter bliver ophævet.
 • Hvis lokalforeningen ikke har været aktiv i mere end 12 måneder fra sidste aflevering af regnskab, vil lokalforeningens saldi og rådighedsbeløb blive overført til Diabetesforeningen og indgå i det samlede regnskab.
 • Hvis lokalforeningen har været aktiv indenfor de seneste 12 måneder, bliver der udarbejdet en opgørelse på baggrund af bevægelser i banken.

Opstart af en ny lokalforening

En ny lokalforening kan dannes samme år, hvor en tidligere lokalforening er lukket. Den nye bestyrelse aflægger regnskab for hele året, medmindre lukningen skyldes manglende aflæggelse af regnskab. I sådanne tilfælde aflægger den ny bestyrelse kun regnskab for den periode, den nye forening har eksisteret.

Bogholderiet vil bogføre regnskabet for lokalforeningen i opstarten, og lokalforeningen kan overtage bogføringen ved første hele regnskabsår

Hvilke midler har den nye lokalforening?

Hvis lokalforeningen genopstår inden for 12 måneder:

 • Evt. overskydende midler fra den tidligere lokalforening
 • Årets rådighedsbeløb
 • Udgifter til ekstraordinær generalforsamling afholdes af lokalforeningen

Hvis foreningen genopstår efter mere end 12 måneder:

 • Bliver den nye lokalforening dannet i løbet af de første tre kvartaler, har foreningen hele årets rådighedsbeløb til rådighed
 • Bliver den nye lokalforening dannet i 4. kvartal, vil opstartsomkostninger i form af udgifter til kontakt til medlemmerne og udgifter til afholdelse af generalforsamlingen blive dækket. Herudover vil 4. kvartals rådighedsbeløb være til rådighed.