Kritisk revisor - hvad indebærer det?

Overvejer du at blive kritisk revisor i din lokalforening eller gruppe? Hvervet er ikke specielt tidskrævende. Du skal blot gennemgå årsregnskabet, når det ligger færdigt i januar eller februar (årsregnskabet kan også være klar i december, hvis generalforsamlingen f.eks. ligger meget tidligt i januar).

Der er to forskellige måder, lokalforeningen eller gruppen kan lave regnskab på:

 • Hovedkontoret bogfører for lokalforeningen eller gruppen
 • Lokalforeningen eller gruppen bogfører og aflægger regnskabet selv

Det er op til kassereren i den enkelte lokalforening eller gruppe, hvilken af disse modeller denne vælger.

Dine opgaver, hvis hovedkontoret bogfører for lokalforeningen

Hovedkontoret bogfører alle indsendte bilag og udskriver et regnskab, som vi sender til kassereren. Regnskabet vil blive fremsendt i uge 3.

Du skal:

Du kan:

 • bede kassereren om en forklaring på udgifterne.
 • kommentere på de udgifter, der måtte være.
 • kontakte hovedkontoret, hvis du har spørgsmål til materialet eller føler, at noget ikke er, som det burde være.

Dine opgaver, hvis lokalforeningen eller gruppen selv bogfører og aflægger regnskabet

Du skal mødes med kassereren, som har alle årets bilag, en bogføringskladde, en kopi af regnskabet, et bankudtog og bestyrelsens referater. Dette skal du gennemgå inden regnskabet indsendes til hovedkontoret til gennemgang.

Du skal:

 • læse referater fra bestyrelsesmøderne
 • kende 'Regnskabsregler for selvbogførende lokalforeninger og grupper'.
 • kigge regnskabet igennem og kontrollere, om der er bogført udgifter og indtægter på alle de arrangementer, du har kendskab til, der har været afholdt.
 • kontrollere, at der ikke er bilag på udgifter, som ikke har været afholdt.
 • kontrollere, at udgifter og indtægter svarer til det, der på bestyrelsesmøderne eller generalforsamlingen er besluttet, at pengene skal bruges til.
 • sikre, at der er to underskrifter på alle bilag iht. regnskabsreglerne, og at der er bilag til alle poster.
 • gennemgå punkterne på 'Revisorerklæringen', udfylde erklæringens felter og skrive under på din gennemgang. Lokalforeningens eller gruppens kasserer medbringer revisorerklæringen til jeres gennemgang.

Du kan:

 • bede kassereren om en forklaring på udgifterne.
 • kommentere på de udgifter, der måtte være.
 • kontakte hovedkontoret, hvis du har spørgsmål til materialet eller føler, at noget ikke er, som det burde være.

Hovedkontoret sikrer, at:

 • rådighedsbeløb stemmer overens med det, vi har registreret i vores bogføring.
 • likviderne stemmer iht. bank og kasseoptælling.
 • særkontoen stemmer med vores bogføring.
 • likviditetsforskydningerne svarer til årets resultat.