Refusion af udlæg til Rejsekortet

For at få refunderet dit udlæg til rejse med rejsekortet er det et krav fra revisionen, at du har en kvittering. En kvittering er en udskrift fra din rejsekonto af den aktuelle rejse. Nedenfor kan du se rejsekortets vejledning i brugen af kort:

Med rejsekort kan du nemt få overblik over, hvor og hvor meget du har rejst. Og over hvad hver enkelt rejse har kostet. Du får overblik over dine rejser:

  • På de rejsekortautomater, der står på stationer. Her kan du se dine seneste 5 rejser.
  • selvbetjeningen på rejsekort.dk under menupunktet ’Mine rejser’. Her kan du se dine rejser for den seneste uge, den seneste måned eller flere måneder tilbage i tid.

Når du vil se dine rejser på selvbetjeningen, skal du være opmærksom på, at der går noget tid, før rejserne dukker op. I langt de fleste tilfælde bliver dine rejsedata opsamlet dagligt, men der kan være en vis forsinkelse. Med nogle busrejser kan der gå op til en uge, før data er opsamlet og registreret på selvbetjeningen. Det skyldes, at opsamlingen først sker, i det øjeblik bussen kører i garage, og bussens data bliver overført til rejsekortsystemet.

Den korrekte saldo bliver dog gemt på chippen i dit rejsekort, så du kan altid få adgang til den reelle saldo på en rejsekortautomat eller et salgssted.