Vejledning til kontoudtog

Alt til jeres regnskab samles i et kontoudtog. Hovedkontoret har lavet to vejledninger - én til lokalforeninger, som bogfører selv og én til lokalforeninger, som hovedkontoret bogfører for.

Hent vejledningen for lokalforeninger, som bogfører selv

Hent vejledningen for lokalforeninger, som hovedkontoret bogfører for

Kontoudtog hvert kvartal

Vi sender kontoudtoget ud pr. mail hvert kvartal, men har du behov for informationen derimellem, kan du selvfølgelig rekvirere det ved at sende en mail til bogholderiet@diabetes.dk Vi vil dog henstille til, at I giver os en uges frist, så vi har tid til at kontrollere, at alt er bogført for perioden.

Når vi sender materialet ud, vil vi ikke fremsende kopier af bilag. Men er der et behov for nogle enkelte kopier, kan I kontakte bogholderiet, og så vil vi skanne og maile disse kopier.

Specielt for lokalforeninger, som hovedkontoret bogfører for

Kontoudtoget med hele årets posteringer vil også være jeres årsregnskab. Af den grund vil vi bede jer om at udskrive årets sidste udtog (det vi sender ud i februar efterfølgende år) i to eksemplarer. Et til eget brug, som fremlægges på generalforsamlingen, og et som returneres til os. Begge skal være underskrevet af årets kasserer, revisor og formand, så vi kan se, at det er godkendt.