Søg § 18-midler

Servicelovens § 18 angiver, at kommunerne skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Hensigten er at styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden.

Hver kommune afsætter en pulje, som I kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde i. Puljernes størrelse er forskellig fra kommune til kommune.

Hvordan søger man § 18-midler?

På kommunens hjemmeside finder I oplysninger og vejledning til ansøgning af § 18-midler. I kan bl.a. finde oplysninger om målgrupper, terminer for ansøgninger/brug af ansøgningsskema og tildelingskriterier.

Med ansøgningen skal lokalforeningens lokale vedtægter vedlægges – hvis det kræves – sammen med referatet fra jeres seneste generalforsamling samt navnelisten på lokalforeningens nuværende bestyrelse.

§ 18-bevillinger er betinget af, at lokalforeningen efterfølgende fremsender regnskab og en redegørelse for anvendelsen af det bevilgede beløb. Dette skal også fremgå af lokalforeningens bogføring og årsregnskab.

Bevilgede § 18-midler

Diabetesforeningens CVR nr. 35 23 15 28 anføres på ansøgningen til kommunen. Når midlerne bevilges, går de ind på Diabetesforeningens NemKonto 3 574 428 904, hvorfra de flyttes til lokalforeningens konto. Hvis midlerne søges til en motivationsgruppe, skal de mærkes motivationsgrupper.

Så snart bevillingsskrivelsen fra kommunen foreligger sendes en kopi til Diabetesforeningens bogholderi (Diabetesforeningen, Rytterkasernen 1, 5000 Odense C, Att.: Bogholderiet).

Du kan få hjælp til en § 18-ansøgning hos hovedkontoret. Kontakt frivilligkonsulent Per Jensen på tlf. 63 12 90 26 eller e-mail: pj@diabetes.dk

§ 18 for motivationsgrupper

En motivationsgruppeinstruktør kan i samarbejde med Diabetesforeningens lokalforening i kommunen søge § 18-midler hos kommunen til drift, rekvisitter, adgangskort til motionsaktiviteter mv.

Motivationsgruppeinstruktører kan dog ikke selvstændigt ansøge kommunen om § 18-midler, da tilskuddet ikke gives til enkeltpersoner, men kun til foreninger. Lokalforeningen skal således stå som den formelle ansøger, men instruktøren kan godt optræde som lokalforeningens kontaktperson.

Når midlerne er bevilget, er det lokalforeningens ansvar, at de bliver brugt i henhold til den kommunale bevilling. Lokalforeningen skal derfor have fyldestgørende bilag/fakturaer for at kunne godtgøre udlæg.

I tilfælde af at samarbejdet mellem lokalforeningen og motivationsgruppeinstruktøren ikke fungerer, kan hovedkontoret være behjælpelig.