Sponsorstøtte

I har mulighed for at supplere jeres rådighedsbeløb ved at sponsorer, som vil støtte lokalforeningernes arbejde.

Der findes en række steder, hvor det er oplagt at søge penge:

 • Lokale fonde og foreninger
  Det kan f.eks. være en fond, der har til formål at støtte aktiviteter i lokalom­rådet eller foreninger som Lions Club og Rotary, der har velgørende arbejde som deres formål.
 • Virksomheder
  Mange virksomheder støtter gerne arrangementer, der har tilknytning til det område, virksomheden er placeret. Mange banker har f.eks. puljer til at støtte lokale aktiviteter. Virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed eller fødevarer, kan også være gode steder at søge. Tidligere har lokalforeninger haft stort held med at søge støtte hos blandt andet: supermarkeder, apoteker og levnedsmiddelproducenter.
 • Det offentlige
  Både stat og kommuner har afsat midler til at støtte forskellige arrangementer. Mange kommuner støtter sygdomsforebyggende arrangemen­ter. I følge servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

  Læs mere om det at søge § 18-midler.

Vigtigt at huske, når I vil skaffe sponsorstøtte

 • I gør også virksomheden en tjeneste. Virksomheden får mulighed for at støtte et godt formål og kan måske gennem jeres arrangement få positiv omtale i medierne.
 • En forudsætning for at få støtte er at finde de rigtige givere til arrangementet/arbejdet. Det nytter ikke noget at spørge en legetøjsfabrik om støtte til ældrearbejde, men de vil måske give noget til en udflugt for børn med diabetes.
 • Find det rigtige niveau for ansøgningen. Det nytter ikke noget at bede den lokale købmand om 20.000 kr. Husk også, at støtten kan være andet end penge. Det kan være hjælp til trykning og forsendelse, lokaler, varer osv.
 • Beskriv jeres projekt klart til giveren. Fortæl hvad der skal foregå, hvornår, hvem der deltager, hvad budgettet er, og hvorfor der er brug for netop jeres arrangement.
 • Forsøg at få jeres arrangement omtalt i lokalpressen. Det gavner både Diabetesforeningen og sponsorerne.
 • Frem for alt: Sørg altid for at takke giverne i forbindelse med arrangementet eller i programmet.