Diabetesforeningen skal vælge ny formand

Kunne du tænke dig at stå i spidsen for en af Danmarks største patientforeninger med flere end 90.000 medlemmer?

Diabetesforeningen kæmper for, at mennesker med diabetes og deres pårørende kan leve et så godt liv med diabetes som overhovedet muligt.

Vi kæmper også for en fremtid uden diabetes.

Vi vil øge synligheden og kendskabet til diabetes, så samfundet tager diabetes, mennesker med diabetes og deres pårørende alvorligt.

Vi går forrest i kampen for at sikre rettighederne for mennesker med diabetes og for, at alle får den bedst mulige behandling og støtte.

Det gør vi gennem vores rådgivning, netværk, politiske arbejde, støtte til forskning og ved at oplyse om muligheder frem for begrænsninger.

Vi arbejder for at nedbryde barrierer, der hindrer et godt liv med diabetes, og vi deler vores og medlemmernes viden med beslutningstagere, myndigheder, samarbejdspartnere og politikere om hvordan.

Vi bruger vores medlemmers erfaringer, behov og ønsker som omdrejningspunkt for det, vi gør, og det, vi mener.

Opsporing og forebyggelse af diabetes og følgesygdomme til diabetes er en del af vores indsats, idet færre skal udvikle diabetes i fremtiden og følgesygdomme bekæmpes.

Diabetesforeningen afholder et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16. maj 2020, hvor der skal vælges en ny formand for de kommende tre år.

Der er ingen formelle krav til den nye formand udover et medlemskab, men hvis din erfaring og kompetencer matcher flere af nedenstående kriterier, er det måske dig, som stiller op til formandsvalget?

  • Du har førstehåndserfaring på direktionsniveau og meget gerne bestyrelseserfaring fra lignende organisationer.
  • Du har en længerevarende uddannelsesbaggrund med kendskab til sundhedsvæsnet og diabetes.
  • Du mestrer en strategisk tilgang til Diabetesforeningens fortsatte udvikling, hvor diabetessagen for alvor sættes på dagsordenen.
  • Du har meget høj grad af politisk forståelse og erfaring med forhandling på højt niveau for at opnå politiske resultater til gavn for Diabetesforeningens medlemmer.
  • Du er udadvendt, sikker og scenevant i din fremtræden både som talsperson i medierne for Diabetesforeningen og i samarbejdet med faglige og forretningsmæssige netværk.
  • Som person er du kendetegnet ved din stærke personlighed med gode lederegenskaber, høj grad af integritet, naturlig autoritet, karakterfasthed og gennemslagskraft.
  • Du er en erfaren mødeleder, som kan motivere den samlede hovedbestyrelse til at skabe resultater ved at bringe bestyrelsesmedlemmernes kompetencer i spil samt skabe gode samarbejdsrelationer til den administrerende direktør og foreningens hovedkontor.
  • Du har international erfaring på forhandlingsniveau.

Hvis du har spørgsmål, bedes du rette henvendelse til:

Adm. direktør
Peer Steensbro
mail: pst@diabetes.dk

eller

Chef for politisk sekretariat
Ane Eggert Jackson
mail: aej@diabetes.dk
tlf. 63 12 90 19

Hvis du ønsker at stille op til formandsvalget, bedes du fremsende dit kandidatur senest den 16. april 2020 til direktionssekretær, Gitte Lippert, mail: gtl@diabetes.dk