Forsikringsforhold

Som frivillig i Diabetesforeningen er du dækket af en erhvervsansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring (herunder ulykkesforsikring). Du er dækket i alle de timer, du udfører frivilligt arbejde - uanset hvilken type arbejde, der er tale om. Det vil sige, uanset om du er frivillig i en lokalforening, regional gruppe, motivationsgruppe mv. eller blot hjælper til en gang i mellem, f.eks. i forbindelse med et foredrag.

  • Erhvervsansvarsforsikringen
    Forsikringen dækker, hvis du kommer til at forvolde skade på andres ting, f.eks. spilder kaffe på et tæppe, eller selv kommer til skade under arbejdet.
  • Arbejdsskadeforsikring (herunder ulykke)
    F.eks. betaling af udgifter til sygebehandling, genoptræning, tab af erhvervsevne mv.

Har du været ude for et uheld, eller har du spørgsmål til evt. dækning eller andet, kan du kontakte Henrik Fagerholt på e-mail: hef@diabetes.dk