Børnefamiliegrupper

I hver af landets regioner er der etableret en børnefamiliegruppe. Børnefamiliegrupperne består hver af tre-otte medlemmer. Børnefamiliegrupperne referer til Hovedbestyrelsen.

Børnefamiliegrupperne deltager i foreningens årlige Repræsentantskabs- eller Delegeretmøde med en stemmeberettiget repræsentant pr. region.

Børnefamiliegruppens opgaver

Børnefamiliegrupperne skal sikre, at forskellige lokale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier.

Derudover skal børnefamiliegrupperne:

  • Have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, samt deltage i foreningens kampagner, der overordnet koordineres af hovedkontoret.
  • Arrangere aktiviteter primært for børn og unge under 18 år og deres familier – f.eks. sundhedsfremmende aktiviteter, oplysningsaktiviteter og sociale aktiviteter.
  • Fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen med regionsudvalget og lokalforeningerne indenfor deres område.

Rådgivning og vejledning

Børnefamiliegrupperne er til for at skabe netværk for diabetesfamilier. Her kan forældre blandt andet støtte hinanden og udveksle erfaringer, mens børnene kan lege med andre, som har det samme behov for at få målt blodsukker en gang i mellem.

Især som ny diabetesfamilie giver børnefamiliegrupperne mulighed for at få en forståelse for ens nye situation og for at kunne dele sine oplevelser med andre indforståede.

Kontakt børnefamiliegrupperne