De permanente råd

De permanente råd er Diabetesforeningens faglige råd. Hovedkontoret varetager sagsbehandling, mødeforberedelse og opfølgning på rådenes møder.

Diabetesrådet

Diabetesrådet understøtter fagligt Diabetesforeningens indsats i forhold til at skabe gode rammer og vilkår for diabetikeres tilværelse på tværs af diabetestype, livsvilkår og alder. Diabetesrådet er sammensat af en bred gruppe af faglige kompetencer, der kan understøtte foreningens arbejde i forhold til diabetikeres livsvilkår generelt, herunder fysisk, psykisk, socialt og arbejdsmæssigt.

Forskningsrådet

Forskningsrådet understøtter fagligt Diabetesforeningen i forskningsrelaterede emner inden for diabetes og diabetikeres livsvilkår. Forskningsrådet er tværfagligt sammensat således, at såvel lægefaglige som pleje- og kostfaglige samt psykosociale kompetencer er til rådighed.

Se hvem der sidder i de forskellige råd