Mød Hovedbestyrelsen

Truels -Schultz

Formand

Navn: Truels Schultz

Årgang: 1948

Kort general præsentation: Vil hovedsageligt beskæftige sig med Hovedbestyrelsen på det organisatoriske felt.

Han fremhæver, at hans ønske er, at Hovedbestyrelsen fremover vil træffe beslutninger via dialog med respekt for hinandens synspunkter i en demokratisk proces. Åbenhed og ærlighed vil præge arbejdet i bestyrelsen.

Formanden præsenterede enkelte anbefalinger og delkonklusioner fra IntHRfaces rapport vedr. formandsskiftet i Diabetesforeningen af januar 2011. Selv om formandsskiftet havde fundet sted, var rapporten stadig aktuel og kunne anvendes som et arbejdsredskab i forbindelse med den nye Hovedbestyrelses videre arbejde.

Han påpegede vigtigheden af samspillet mellem formand/direktør/formandskab/Hovedbestyrelsen, hvor dialogen var en vigtig faktor. Samspillet mellem Hovedbestyrelse/Regionsudvalg/Lokalforeninger skulle ligeledes styrkes.


Jørgen -AndersenNæstformand

Navn: Jørgen Andersen

Stilling: Salgschef i Miele

Årgang: 1971

By: Skive

Kort generel præsentation: Jeg har været lokalforeningsformand i Skive siden 2011 og siddet i HB siden 2013 som næstformand.

Mine personlige ambitioner for foreningen er, at vi tjener alle patienter maksimalt på alle fronter ved at yde maksimalt politisk indflydelse på hele behandlersystemet og tildeling af ressourcer til dette. Samtidig skal vi have en velfungerende frivillig organisation rundt i landet, som kan give alle i berøring med diabetes gode tilbud på en bred front.

Personligt har jeg en bred erfaring med diabetes siden barns ben og har prøvet tre forskellige behandlingsformer på type 1-diabetes samtidig med, at jeg har en datter på 12 år, der har haft diabetes, siden hun var 4 år.

Øvrige tillidshverv: Ingen.


Torben -WiedNæstformand

Navn: Torben Wied

Stilling: Statsautoriseret revisor

Årgang: 1950

By: Odense

Kort generel præsentation: Jeg er uddannet som statsautoriseret revisor, og har været revisor for Diabetesforeningen i 20 år, frem til jeg gik på pension i 2013.

På repræsentantskabsmødet i maj 2013 blev jeg valgt ind i Hovedbestyrelsen.

I 2016 blev jeg konstitueret næstformand i forbindelse med, at Michael Skjødt Sørensen trådte ud af hovedbestyrelsen og indgår nu sammen med formanden og den anden næstformand i formandskabet.

Ud over at beskæftige mig med bestyrelsesarbejdet tager jeg, med mine mange års kendskab til Diabetesforeningen, aktiv del i den økonomiske udvikling af foreningen.

Jeg har haft type 1-diabetes siden 1984.

Jeg bor i Odense sammen med Birthe og nyder at spille golf, rejse og sejle. 

Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Holbecks Fajance’s Fond.


Anja -Østergren -Nielsen

Navn: Anja Dahl Østergren

Stilling: Regulatory Professional - arbejder med godkendelse af lægemidler globalt

Årgang: 1984

By: Ballerup

Kort generel præsentation: Jeg blev diagnosticeret med type 1-diabetes i 1999 og bliver pt behandlet med pumpe og sensor.

Mit engagement i Diabetesforeningen begyndte snart herefter i det daværende Ungdomsudvalg og som den unge repræsentant i Børneudvalget. Jeg har arbejdet på Diabetesforeningens børnekurser samt på en diabetes summer camp i USA.

I 2006 var jeg en del af IDF programmet Youth Ambassadors og fik herigennem et stort internationalt netværk.

En stor del af min erfaring som frivillig er hentet i Ungdommens Røde Kors, hvor jeg har arbejdet med udsatte børn og unge i udsatte boligområder og på Rigshospitalet, samt i Palæstina og Jordan.

Professionelt er jeg kandidat i molekylær biomedicin og har skrevet speciale om årsager til udvikling af type 1-diabetes. Jeg har derved indsigt i grundforskning og årsager til udvikling af sygdomme.

Jeg har tidligere arbejdet med grundforskning i det offentlige og private, med competitive intelligence I lægemiddelindustrien. Nu arbejder jeg med godkendelse af lægemidler globalt og forstår derved myndighedernes krav til medicin på markedet samt hvordan lægemidler produceres.

Øvrige tillidshverv: Ingen


Henning -Nielsen

Navn: Henning Nielsen

Stilling: Ingeniør

Årgang: 1957

By: Aalborg

Kort generel præsentation: Jeg er født i Odense i 1957 og efter gymnasiet flyttede jeg til Aalborg for at læse til ingeniør.  

Jeg er gift med Annette og sammen har vi 2 børn Camilla på 20 og Christian på 18. Derudover er jeg far til Rasmus, der er 35 og Rikke der er 30.  

Jeg blev diagnosticeret med type 2-diabetes i 2003.

Jeg blev uddannet som motivationsinstruktør i 2006 og stoppede som instruktør i 2013, da jeg blev valgt ind i HB.

Øvrige tillidshverv: Næstformand i Aalborg lokalforening. Formand for regionsudvalget i Nordjylland. Kasserer i Aalborg Kanonlaug (i laugets terminologi er titlen: Skatmester)


Thomas -Elgaard -Larsen

Navn: Thomas Elgaard Larsen

Stilling: Civiløkonom

Årgang: 1959

By: Nivå 

Kort generel præsentation: Jeg har haft diabetes 1 siden 1972, og har en datter med diabetes 1, der blev diagnosticeret som 7-årig. 

Jeg har erfaring inden for politisk ledelse og økonomi både på kommunalt, regional og statslig niveau, bl.a. gennem 12 års byrådsarbejde.

Ledelseserfaring i danske og internationale virksomheder både i og uden for Danmark med hovedvægten på organisationsudvikling, markedsføring og ledelse.

Jeg underviser i dag på Erhvervsakademi i bl.a. politisk ledelse og offentlig økonomi på både kommunalt og regionalt niveau.

Teoretisk baggrund HA og HD i Afsætning fra CBS samt international lederuddannelse.

Øvrige tillidshverv: 4 års erfaring i Social- og Sundhedsudvalg samt Handicapråd. Opstart og drift af Børne- og familiegruppe i Region Hovedstaden. Opstart og drift af Lokalforening i Fredensborg Kommune. Bestyrelseserfaring fra private virksomheder i Danmark og USA. 


 

John -Arne -Sørensen

Navn: John Arne Sørensen

Stilling: Pensionist

Årgang: 1944

By: Kolding 

Kort generel præsentation: Jeg er tidligere direktør på Kolding Sygehus.

Inden da tilsvarende poster på Færøerne og i Saudi Arabien, i alt 25 år.

Jeg har siden 2001 haft type 1½ diabetes.  

Jeg prioriterer frivillighed, åbenhed og opsporing.

Øvrige tillidshverv: Formand for lokalforeningen i Kolding Kommune og regionsudvalget i Syddanmark. Repræsenterer regionsudvalget i Sundhedsbrugerrådet og det regionale diabetesudvalg. Formand for Handicaprådet i Kolding Kommune. 


Mette -David -Jensen

Navn: Mette David Jensen                

Stilling: Studerende         

Årgang: 1993     

By: København V 

Kort generel præsentation: Jeg læser til dagligt statskundskab på Københavns Universitet med tilvalgsfag i Retorik.  

Ved siden af mit studie arbejder jeg som studentermedhjælper på Novo Nordisk.  

Jeg har været frivillig for Diabetesforeningen, siden jeg var 18 år gammel.

Jeg startede i Ungegruppen i Region Hovedstaden, som jeg blev formand for i 2014-2016.

I 2015-2016 var jeg en del af Regionsudvalget i Hovedstaden.

Øvrige tillidshverv: Ingen.


David -RasmussenNavn: David Rasmussen

Stilling: Psykolog

Årgang: 1988

By: Aalborg

Kort generel præsentationJeg blev diagnosticeret med type 1-diabetes i 1994 og er pumpebruger siden 2013. 

Indtrådt i Hovedbestyrelsen pr. 6. oktober 2018, da Thomas Skjellerup valgte at træde ud af bestyrelsen.

Mit hovedfokus for arbejdet i Hovedbestyrelsen vil være sammenhold på tværs af alder, lokale grupper og typer af diabetes, så vi sammen kan stå stærkere og støtte hinanden i livet med en kronisk lidelse – og for at få et bedre liv med diabetes og en fremtid uden.