Hovedkontoret

Hovedkontoret varetager foreningens daglige drift og ledes af en administrerende direktør, som Hovedbestyrelsen har ansat.

Hovedkontoret sikrer, at alt dagligt politisk, herunder diabetesfagligt arbejde, rådgivning og kommunikation finder sted på et stærkt fagligt og professionelt niveau. Hovedkontoret sikrer endvidere, at dialog og kommunikation internt i foreningen finder sted på en ordentlig måde.

Hovedkontorets personale kan ikke vælges til Hovedbestyrelsen.

Kontakt hovedkontoret