Lokalforeninger

Diabetesforeningen tilstræber at have en lokalforening i hver af landets 98 kommuner, som skal virke til gavn for diabetikere i den pågældende kommune.

Lokalforeningerne deltager i foreningens årlige Repræsentantskabs- eller Delegeretmøde med det antal stemmeberettigede repræsentant(er), der svarer til kommunes befolkningsmæssige størrelse.

Lokalforeningernes opgaver

Lokalforeningerne skal sikre, at forskellige lokale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier.

Derudover skal lokalforeningerne:

  • Have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, samt deltage i foreningens kampagner, der overordnet koordineres af hovedkontoret.
  • Bl.a. arrangere foredrag, aktiviteter og netværk for både medlemmerne, pårørende til diabetikere og andre med interesse i diabetessagen. Lokalforeningerne afholder også selv arrangementer, der som hovedregel er åbne for alle, uanset om man er medlem af Diabetesforeningen eller blot interesseret i at høre nærmere om diabetes.
  • Udpege en eller flere repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet, at Diabetesforeningen skal være repræsenteret. Repræsentanterne skal i samarbejde med lokalforeningen arbejde for, at relevante lokale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den regionale planlægning og handling.

    Hovedkontoret kan tillige inddrage repræsentanterne i forbindelse med høringer.

    Lokalforeningerne repræsentanter, sparrer og koordinerer med Diabetesforeningens Regionsudvalg og kan ad hoc trække på bistand fra hovedkontoret.

Læs mere om bestyrelsens opgaver og ansvar

Rådgivning og vejledning

Lokalforeningerne skal være parate til at rådgive og vejlede om, hvordan en diabetiker tackler sin dagligdag. Der må dog ikke gives lægelig eller behandlingsmæssig vejledning, men lokalforeningen kan f.eks. hjælpe med at sætte ord på diabetikere og pårørendes usikkerhed i nogle spørgsmål, der kan stilles ved næste behandlerbesøg.

En lokalforening bør tænke på og forsøge at inddrage nye personer i arbejdet, så der er nye medlemmer til at fortsætte arbejdet, når der forekommer udskiftning i lokalforeningen. Det er bl.a. en god idé, at der på alle behandlingssteder ligger information om lokalforeningen med navne og telefonnumre.

Kontakt lokalforeningerne