Regionale repræsentanter

I hver region udpeger det pågældende regionsudvalg en eller flere repræsentanter.

Den regionale repræsentant er Diabetesforeningens ”øjne og ører” i forhold til de aktiviteter i regionen, som er relevante for diabetikere.

Repræsentanten har til opgave at påvirke regionens planlægning og handling inden for diabetesområdet, så diabetikere sikres optimale behandlingstilbud og -forhold. De regionale repræsentanter indgår i relevante brugerråd og -udvalg, hvor sådanne etableres i regionen. De regionale repræsentanter kan i deres arbejde trække på bistand hos hovedkontoret.

En god rettesnor for arbejdet som regional repræsentant er at orientere sig mod foreningens vedtægter, overordnede strategi og politikker.

Den regionale repræsentant refererer i sit arbejde til Hovedbestyrelsen.

Kontakt Frivilligsektionen