Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Diabetesforeningens højeste myndighed og sørger bl.a. for, at Hovedbestyrelsen overholder foreningens vedtægter, fastlægger foreningens vedtægter, godkender foreningens strategi, budget og regnskab samt vælger Hovedbestyrelsen.

Repræsentantskabet består af:

  • Hovedbestyrelsen
  • 1 repræsentant fra hver kommune med mindre end 100.000 indbyggere.
    2 repræsentanter fra hver kommune med mellem 100.000 og 250.000 indbyggere.
    3 repræsentanter fra hver kommune med mere end 250.000 indbyggere.
    Lokalforeningerne finder og udpeger selv repræsentanterne blandt deres medlemmer.
  • En repræsentant fra hver børnefamilie- og ungegruppe på vegne af deres region.
  • En repræsentant fra hvert af de fem Regionsudvalg.

Repræsentantskabsmødet

Repræsentantskabet samles hvert andet år til Repræsentantskabsmøde - senest 31. maj i ulige år. Mødet bliver bl.a. brugt til at afstikke foreningens politik, fastlægge foreningens vedtægter, godkende formandens beret­ning samt foreningens strategi, budget og årsregnskab. Derudover vælges Hovedbestyrelsen på Repræsentantskabsmødet.

Læs Diabetesforeningens vedtægter

Læs Diabetesforeningens årsberetning

Delegeretmødet

Dette møde afholdes hvert andet år - senest 31. maj i lige år. På Delegeretmødet godkendes foreningens regnskab, mens mødet samtidig fungerer som en temadag for de delegerede.

Deltagerne har stemmeret og er samme forsamling, som deltager på Repræsentantskabsmødet. Der kan desuden inviteres andre deltagere uden stemmeret til Delegeretmødet.

Referater 

Hent referater fra afholdte Repræsentantskabs- og Delegeretmøder:

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2020 (pdf)

Referat af repræsentantskabsmøde 2019 (pdf)

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2018 (pdf)

Referat af delegeretmøde 2018 (pdf)

Referat af repræsentantskabsmøde 2017 (pdf)

Referat af delegeretmøde 2016 (pdf) 

Repræsentantskabsmøde 2015 (pdf)