Type 1-netværksgrupper

I hver region findes der et tilbud til alle voksne med type 1-diabetes om at være med i et regionalt netværk.

Formålet med grupperne er, at man kan mødes både fysisk og digitalt med andre diabetikere fra samme region som en selv. Nogle gange om året vil man blive inviteret til at mødes fysisk. Antallet af årlige møder afhænger af medlemmernes aktivitetsniveau, ønsker og initiativer.

De fysiske møder er meget uformelle og et sted, hvor man kan tale med andre, der har samme udfordringer og bekymringer - men hvor man også kan udveksle erfaringer, løsningsmuligheder og måder at klare det hele på.

Hver region har sin egen frivillige tovholder, der formidler tilbuddene til netværksgruppen.

Kontakt din lokale tovholder