Ungegrupper

I hver af landets regioner er der etableret en ungegruppe. Ungegrupperne består hver af tre-otte medlemmer. Ungegrupperne referer til Hovedbestyrelsen.

Ungegrupperne deltager i foreningens årlige Repræsentantskabs- eller Delegeretmøde med en stemmeberettiget repræsentant pr. region.

Ungegruppernes opgaver

Ungegrupperne skal sikre, at forskellige lokale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier.

Derudover skal ungegrupperne:

  • Have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, samt deltage i foreningens kampagner, der overordnet koordineres af hovedkontoret.
  • Arrangere aktiviteter primært for unge mellem 18-30 år og deres familier – f.eks. sundhedsfremmende aktiviteter, oplysningsaktiviteter og sociale aktiviteter.
  • Fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen med regionsudvalget og lokalforeningerne indenfor deres område.

Rådgivning og vejledning

Ungegrupperne er til for at skabe netværk mellem unge med diabetes. Her kan de unge blandt andet støtte hinanden og udveksle erfaringer om livet med diabetes.

Kontakt ungegrupperne