Den gode vært

Det er vigtigt, at man føler sig velkommen som ny til et møde eller et arrangement, og det kan et godt værtskab bidrage til. Når man føler sig velkommen og hjulpet til at blive en del af et fællesskab, får man også lyst til at komme igen.

  • En god vært fungerer som en god rollemodel. Tag godt imod gæsterne og hjælp dem med at få en samtale i gang.
  • Vær tydelig i jeres rollefordeling. Aftal på forhånd hvem der tager imod gæsterne, og hvem der tager sig af det praktiske, f.eks. kaffe, brød osv.
  • Forberedelse og klare aftaler kan have betydning for oplevelsen af succes både for jer og for deltagerne.

På jeres møder kan du forberede dig på rollen som den gode vært ved at tale om nedenstående spørgsmål (det kan godt virke lidt underligt de første gange, man prøver at lave den slags struktureret samtale, men det virker):

Øvelse

  • Kan du huske en situation, hvor måden, du blev budt velkommen på, havde afgørende betydning for din oplevelse af arrangementet?
  • Hvordan byder I velkommen til jeres arrangementer?
  • Er der ting, som I fremover vil være mere opmærksomme på?