Drejebog og andre redskaber til arrangementer

Nedenfor kan du se et eksempel på en drejebog for et arrangement med en foredragsholder. Drejebogen er en måde at forberede sig på. Start altid med at tale om formålet med arrangementet.

Tidspunkt

Programpunkt

Formål

Ansvarlig

Praktiske bemærkninger

 

Foredrag med ekspert

At styrke deltagernes mulighed for en bedre egenomsorg gennem større viden og mulighed for erfaringsudveksling.

Bestyrelsen

 

Kl. 17.00-18.30

Forberedelse

Lave kaffe og smøre brød

 

Opsætning af IT og stole

 

Else og Hans

Husk kaffe mv.

 

 

 

IT, materialer til deltagerne mv.

18.30-19.00

Velkommen til deltagerne

At deltagene skal føle sig godt taget i mod

Søren

Plads til overtøj mv.

19.00-20.15

Første del af foredrag samt velkomst ved Else, der også gennemgår aftenens program og de praktiske forhold

At sætte rammen for aftenen, hvilket er med til at skabe tryghed for deltagerne

Else og foredragsholder

 

20.15-20.45

Kaffe og brød

Erfaringsudveksling

Søren og Karen støtter deltagerne i at tale sammen. Holder lidt øje med, at ingen står alene

Else og Hans

Kaffe og brød

20.45-21.45

Anden del af foredraget

 

Else og foredragsholder

 

21.45-22.00

Evaluering

Spørgsmål til deltagerne:

Hvad er det vigtigste, du tager med fra i aften?

Har du nogen ideer til nye arrangementer eller møder?

Andet?

 

 

Deltagerne får reflekteret over aftenen og arrangørerne får noget tilbage

Søren og Karen

Spørgsmål på powerpoint eller på flipover

Post its til udlevering

Kl. 22.00

Farvel og tak

Søren står i døren og giver hånd til alle

 

 

 

 

Når man holder et møde eller arrangement, kan der godt være behov for, at man hjælper deltagerne til at lære hinanden lidt at kende. Det kan også være vigtigt at få rørt sig lidt undervejs og få gjort sig nogle overvejelser over det, man ser og hører.

Her kan du plukke nogle metoder, der kan bidrage til en god start på et møde eller arrangement, hvor man lærer hinanden lidt at kende, og som giver anledning til refleksion.

Fortæl din dag bagfra

Hvornår kan den anvendes?
Både ved møder og til større arrangementer.

Formål
At slippe andre tanker og evt. gøremål og være tilstede her og nu. Øvelsen er også med til at skabe fortrolighed og lære hinanden at kende.

Hvordan foregår det?
Til et møde hvor der ikke er så mange deltagere, kan man med fordel tage en runde, så alle hører hinandens historie. Til et større møde eller arrangement, vil det være en fordel, at man går sammen to og to. Bed deltagerne gå sammen med en der f.eks. også har samme øjenfarve, sko eller lignende. Vis hvordan det foregår ved at gå sammen med en af deltagerne eller en af arrangørerne. Fortæl nu baglæns, hvad der er sket i dag. Det må vare højst et minut! Derefter sættes deltagerne i gang.

Hvor lang tid tager det?
Ca. 8 minutter. Lidt tid til at komme op og finde en makker. Tid til at vise, hvordan og derefter 1 minut til hver deltager.

Hils på hinanden 

Hvornår kan den anvendes?
Ved større møder og arrangementer, hvor man sidder på rækker og ikke nødvendigvis kender hinanden.

Formål
Deltagerne lærer hinanden lidt at kende og får nemmere ved at snakke sammen bagefter.

Hvordan foregår det?
Bed deltagerne om at hilse på en, der sidder tæt på, f.eks. bagved eller foran. En de ikke kender i forvejen. Deltagerne skal bare præsentere sig med navn og f.eks. fortælle, hvor de kommer fra. Derefter hilser de på den næste. Hvis der er tid og plads, kan man gå ud på gulvet og lave øvelsen der. Vis med en makker, hvordan det foregår.

Hvor lang tid tager det?
Afhængig af om man bliver på sin plads eller går ud på gulvet, tager det mellem 4-8 minutter.

Korte møder

Hvornår kan den anvendes?
Som opstart på et møde eller et arrangement.

Formål
Deltagerne får hilst på hinanden og deler viden på en hurtig måde.

Hvordan gør man?
Forbered et eller to spørgsmål. Det kan f.eks. være hvad kender du til temaet? Eller hvad ser du mest frem til i aften? I princippet kan man bruge alle spørgsmål. Det kan også være, hvor kommer du fra, eller hvad har fået dig til at komme i dag?

Man parres nu med den, der sidder ved siden af, eller hvis I har en fornemmelse af, at man kender hindanden godt, så vender man sig mod den, der sidder bagved.

Bed deltagerne om at hilse på hinanden først med navn, og hvor man kommer fra.

Hvor lang tid tager det?
Det tager ca. 5-10 min. 

Metode til deltagerinvolvering

Trin 1
Du stiller et åbent spørgsmål f.eks.: Hvilke arrangementer kunne være relevante det næste år?

Trin 2 
Individuel tænketid til spørgsmålet, hvor deltageren overvejer egne svar og evt. tager notater. (1-2 min.)

Trin 3
Dialog med sidemanden, hvor man fortæller hinanden om sine overvejelser og svar. (2-4 min.)

Trin 4
Overvejelser og svar deles i resten af gruppen. 

Brug også metoden ved take away (også kaldet tjek ud).

Forslag til spørgsmål:

  • Hvad tager du med fra i dag?
  • Hvad var de tre vigtigste ting du hørte?