Lokale hjemmesider

Alle lokalforeninger, børnefamilie- og ungegrupper har en hjemmeside, som I selv kan administrere og benytte i jeres frivillige arbejde. I har ingen udgifter forbundet med jeres lokale hjemmeside, da de alle ligger på hovedkontorets servere.

Hvordan tager vi vores hjemmeside i brug?

For at tage jeres hjemmeside i brug, skal I udpege en hjemmesideansvarlig. Den hjemmesideansvarlige behøver ikke nødvendigvis være en del af bestyrelsen, men bestyrelsen har ansvaret for det indhold, der ligger på jeres hjemmeside.

Når I har udpeget en hjemmesideansvarlig, så skriv til webredaktion@diabetes.dk for at få udleveret koderne til jeres hjemmeside.

Brugervejledning

Brugervejledningen beskriver de funktioner, I skal kende til for at administrere jeres hjemmeside.

Hent brugervejledningen til de lokale hjemmesider