Politisk arbejde

Gode råd til lokalpolitisk indflydelse

Mange af Diabetesforeningens frivillige er med til at sætte diabetes på den politiske dagsorden i deres kommune eller region – og mange har efterspurgt konkrete råd til det politiske arbejde.

Derfor har vi udviklet denne håndbog, som har til formål at give inspiration og konkrete råd til, hvordan man kan sætte diabetes på politiske dagsorden lokalt, og samler gode råd og eksempler.

Eksemplerne tager udgangspunkt i erfaringer fra frivillige, der har arbejdet for at sætte diabetes på den politiske dagsorden i deres kommune eller region og kan fungere som inspiration for andre. 

Hent Håndbogen i lokalpolitisk indflydelse

Rollen som politisk aktiv

Ønsker du at være politisk aktiv, er det en forudsætning, at du har deltaget i foreningens kursus ’politisk samarbejde’ - og at du medvirker til et tæt samspil med regionsudvalgene og hovedkontoret.

Som politisk frivillig har du en vigtig rolle i at være øjne og ører ude i landet. Du kan bidrage med god lokal viden og eksempler, som kan være med til at øge foreningens muligheder for politisk indflydelse.

Det er derfor vigtigt, at du forinden har gjort dig klart, hvordan du griber den politiske rolle an. Via samarbejde med hovedkontoret skaber vi sammenhæng mellem Diabetesforeningens lokale, regionale og landsdækkende politiske aktiviteter. 

Læs notatet om rollen som politisk aktiv for Diabetesforeningen (pdf) 

Kommunale udbud af hjælpemidler

Alle med diabetes skal have lige adgang til de nødvendige hjælpemidler. Kommuner skal levere udstyr, som mennesker med diabetes er trygge ved at bruge, og som har en tilfredsstillende sundhedsfaglig kvalitet, uden at brugeren selv skal betale. 

Læs det lokalpolitiske fokuspapir om fakta/lovgivning på området, de primære udfordringer og hvad Diabetesforeningen mener om kommunale udbud af hjælpemidler.

Læs fokuspapiret om det kommunale udbud (pdf) 

Læs desuden mere om, hvordan man som brugerrepræsentant forhandler kommunale udbud (pdf)

Målrettet patientuddannelse

Alle med diabetes har ret til en målrettet indsats, der medvirker til at forebygge følgesygdomme og øger livskvaliteten. Det indebærer relevant sygdomsspecifik patientuddannelse af høj kvalitet tilpasset den enkeltes behov, og som inddrager pårørende. 

Læs det lokalpolitiske fokuspapir om fakta/lovgivning på området, de primære udfordringer og hvad Diabetesforeningen mener om målrettet patientuddannelse.

Læs fokuspapiret om målrettet patientuddannelse (pdf)